Parkvilla & KHABBAZ | Kunst als (ver)wondermiddel

Parkvilla & KHABBAZ presenteren:

KUNST ALS (VER)WONDERMIDDEL
Hoe kun je met creativiteit jongeren helpen steviger in hun schoenen te staan?

Een positiever zelfbeeld, sociale vaardigheden, het nemen van eigen verantwoordelijkheid, doorzettingsvermogen, betere concentratie en veerkracht om goed om te gaan met verdriet of tegenslag. Kwetsbare jongeren zijn gebaat bij een veilige plek waar ze positieve ervaringen opdoen. Actief bezig zijn met kunst en cultuur  helpen daarbij. Professionals in verschillende sectoren werken steeds vaker samen om (kwetsbare) jongeren sterker te maken door middel van creativiteit.

Vernieuwing ontstaat doordat professionals uit verschillende sectoren bijeenkomen. En door samen te werken, ontwikkelen zij hun eigen professionele denken en handelen. Wanneer cultuurprofessionals weten welke problemen jongeren hebben, kunnen zij kijken welke positieve bijdrage zij kunnen leveren. Of de problemen oplossen door nieuwe perspectieven te creëren.

Zorg- en/of welzijnsprofessionals leren op hun beurt hoe kunst ingezet kan worden om kwetsbare mensen een gevoel van eigenwaarde (terug) te geven of gevoelige (sociale) onderwerpen bloot te leggen en te bespreken.

Op 19 maart bieden wij alle professionals een middag vol inspiratie. Een middag die je niet mag missen!  Na een inleiding van Mark Mieras en theater van de stichting KikiD is er ruimte voor zelf ontdekken door te doen.

Programma

14:00  Inloop
14:30  Welkomstwoord
14:45 Mark Mieras – Wat Schieten we op met kunst? Mark Mieras is wetenschapsjournalist & natuurkundige, gespecialiseerd in hersenontwikkeling.

15:20  Stichting KikiD

KiKiD ontwikkelt projecten die erop gericht zijn écht in gesprek te komen met jongeren over voor hen belangrijke thema’s, zoals relaties en seksualiteit, social media en (cyber)pesten, drankgebruik, geld en schulden en mentale gezondheid. Weerbaarheid en zelfbeeld vormen een rode draad door alles heen. Aansluitend scènes uit de theatervoorstelling ‘TALK TO ME’, over mentale gezondheid gespeeld voor en door jongeren.

16:15 Pauze

16:30 Workshopronde

Spoken Word
Filmeducatie
Theater

17:30  Afsluitende borrel
Locatie: Parkvilla
Tijd: 14.30 - 17.30 uur

Reserveer je vrijkaartje hier
Meer informatie? Stuur een mailtje naar info@parkvilla.nl.