Parkvilla & KHABBAZ | Kunst als (ver)wondermiddel

Parkvilla & KHABBAZ presenteren: KUNST ALS (VER)WONDERMIDDEL
Hoe kun je met creativiteit jongeren helpen steviger in hun schoenen te staan?

Reserveer je vrijkaartje hier

Een positiever zelfbeeld, sociale vaardigheden, het nemen van eigen verantwoordelijkheid, doorzettingsvermogen, betere concentratie en veerkracht om goed om te gaan met verdriet of tegenslag. Kwetsbare jongeren zijn gebaat bij een veilige plek waar ze positieve ervaringen opdoen. Actief bezig zijn met kunst en cultuur  helpen daarbij. Professionals in verschillende sectoren werken steeds vaker samen om (kwetsbare) jongeren sterker te maken door middel van creativiteit.

Vernieuwing ontstaat doordat professionals uit verschillende sectoren bijeenkomen. En door samen te werken, ontwikkelen zij hun eigen professionele denken en handelen. Wanneer cultuurprofessionals weten welke problemen jongeren hebben, kunnen zij kijken welke positieve bijdrage zij kunnen leveren. Of de problemen oplossen door nieuwe perspectieven te creëren.

Zorg- en/of welzijnsprofessionals leren op hun beurt hoe kunst ingezet kan worden om kwetsbare mensen een gevoel van eigenwaarde (terug) te geven of gevoelige (sociale) onderwerpen bloot te leggen en te bespreken.

Op 18 juni bieden wij alle professionals een middag vol inspiratie. Een middag die je niet mag missen!  Na een inleiding van Mark Mieras en theater van de stichting KikiD is er ruimte voor zelf ontdekken door te doen.

Programma
14:00  Inloop
14:30  Welkomstwoord
14:45 Mark Mieras – Wat Schieten we op met kunst? Mark Mieras is wetenschapsjournalist & natuurkundige, gespecialiseerd in hersenontwikkeling.
15:20  Stichting KikiD
16:15 Pauze
16:30 Workshopronde
- Spoken Word workshop (Chanty Louis)
- Filmeducatie, workshop Kijk & Vertel (Filmhub Zuid-Holland)
- Theaterworkshop
17:30  Afsluitende borrel

Mark Mieras - wat schieten we op met kunst?
Mark Mieras is wetenschapsjournalist & natuurkundige, gespecialiseerd in hersenontwikkeling. Als geen ander verbindt hij hersenwetenschap met gewone mensen en alledaagse vragen. Als bestsellerauteur en spreker staat Mark Mieras bekend om zijn speelse en persoonlijke benadering van serieuze wetenschap. Met veel pakkende beelden en kleine experimenten leert hij zijn publiek zichzelf te begrijpen en serieus te nemen. Dat helpt om een betere manager, jongerenwerker, docent, accountant, leraar of dirigent te zijn.

Mark Mieras heeft niet alleen veel geschreven over opvoeden, de puberteit en hoe kinderen en jongeren leren, ook creativiteit en kunst is een belangrijk deel van zijn onderzoek. Tijdens onze inspiratiemiddag probeert hij samen met het publiek antwoord te geven op de vraag: Wat schieten we op met kunst?

Stichting KikiD
KiKiD ontwikkelt projecten die erop gericht zijn écht in gesprek te komen met jongeren over voor hen belangrijke thema’s, zoals relaties en seksualiteit, social media en (cyber)pesten, drankgebruik, geld en schulden en mentale gezondheid. Weerbaarheid en zelfbeeld vormen een rode draad door alles heen.

De naam “KiKiD” staat voor Ki (of qi) = adem, levenskracht, vitale energie of spirituele energie + kid. Samen betekent het: kinderen in hun kracht zetten.

Stichting KiKiD maakt educatieve theaterprojecten, projectweken, trainingen en digitale lessen en voert die uit op scholen in het basis- en voortgezet onderwijs. KiKiD’s combinatie van rolmodellen (educatie uitgevoerd door onze jongerenexperts (18-24 jaar)) theater en actuele kennis bleek een schot in de roos. Al snel kwam de vraag van scholen om programma’s over meer thema’s. Na relaties & seksualiteit volgden drankgebruik, social media & (cyber)pesten, geld & schulden.

Tijdens onze inspiratiemiddag vertelt projectmanager Aart Rijken over de impact van hun (theater)projecten. Drie jongerenexperts spelen een deel van de voorstelling Talk to Me, over mentale gezondheid bij jongeren. Na afloop geven zij een inkijkje in hoe zij na de voorstelling het gesprek met jongeren aangaan.

Chanty Louis
Poëzie als kunst? Of poëzie als middel? De jury van de stadsdichtersverkiezing in Alphen koos in maart 2024 voor het laatste. Winnares Chanty Louis is de nieuwe stadsdichter van Alphen aan den Rijn. “Poëzie is mijn eerste liefde. Dichten en Spoken Word zijn voor mij manieren om mensen te bereiken, mensen te helpen in zichzelf te geloven.” Louis won vorig jaar de Martin Luther King Spoken Word-wedstrijd van de Vrije Universiteit Amsterdam. “Voor mij geldt ook: I have a dream”, zegt de 31-jarige. Spoken Word is een kunstvorm die tussen poëzie en rap in zit. Het is vaak maatschappijkritisch. Dat blijkt ook tijdens het optreden van Louis. Ze spreekt over haar ‘legacy’, dat waarvoor je geboren bent, je opdracht op aarde. Ze wil haar woorden inzetten voor een betere wereld, tegen racisme en vooroordelen en voor geloof en hoop. Door de thema’s die aansnijdt, weet ze een breed publiek te bereiken, waaronder jongeren. Chanty Louis zal tijdens de inspiratiemiddag een speciaal voor deze middag geschreven stuk voordragen.

Filmhub Zuid-Holland
Film is een uitstekend middel om jongeren te laten reflecteren over moeilijke thema's. Door middel van de verhalen op het scherm kunnen kijkers hun gedachten, meningen of zorgen uiten, zonder dat ze naar persoonlijke anekdotes moeten grijpen. De workshop Kijk & vertel biedt je de nodige handvatten om een betekenisvol gesprek aan te gaan. En dat allemaal met een bakje popcorn op schoot! 

Locatie: Parkvilla
Tijd: 14.30 - 17.30 uur

Reserveer je vrijkaartje hier
Meer informatie? Stuur een mailtje naar info@parkvilla.nl.