ANBI

Stichting Parkvilla is door de belastingdienst erkend als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling - meer info). Hierdoor kun je als particulier of via je eigen bedrijf de Stichting Parkvilla steunen tegen gunstige fiscale voorwaarden: je giften en (periodieke) schenkingen zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting cq. vennootschapsbelasting. 
 
Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI met 1,25 verhogen en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.  
 
Vanwege deze ANBI-status publiceren wij onderstaande gegevens op onze site.
 
Algemene informatie
Naam: Stichting Parkvilla
Pulblieke naam: Parkvilla
Adres: Cornelis Geellaan 2, 2406 JG Alphen aan den Rijn
KvK-nummer: 28036651
RSIN-nummer: 0041.14.644
 
Doelstelling volgens het statuut:
De stichting stelt zich ten doel aan de bewoners van Alphen aan den Rijn en omgeving de mogelijkheden te bieden actief en/of passief deel te nemen aan creatieve- em cultureel kunstzinnige activiteiten. De mogelijkheid hiertoe zal zowel aan volwassenen als aan jeugdigen worden aageboden. De stichting tracht dit doel te bereiken door:
  1. het geven van gerichte cursussen onder deskundige leiding
  2. het stimuleren en organiseren van onder andere film-, theater- en muziekvoorstellingen, lezingen, excursies en tentoonstellingen
  3. het bevorderen en onderhouden van goede contacten met personen en instellingen die kunnen bijdragen tot het bereiken van de doelstelling van de stichting
  4. alle andere nuttige middelen die voor het doel bevorderlijk zijn.. 

De stichting kan ten dienste van het vorenstaande een onderneming uitoefenen.

Bestuur en directie
Het bestuur van de Stichting Parkvilla komt gedurende het seizoen maandelijks samen. Directeur Arjenne Bouwknegt is verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering en legt verantwoording af aan het bestuur. 

Voorzitter - Jeoffrey Bloemen
Secretaris - Anneke van Tol
Penningmeester - Guus Berntsen
Bestuurslid - Herman Poort
Bestuurslid - Koosje de Koeijer

De Stichting Parkvilla is aangesloten bij de branchevertegenwoordiger Cultuurconnectie en volgt de CAO-Kunsteducatie.

Het bestuur van Parkvilla verricht haar taken onbezoldigd.