Klachtenprocedure

Natuurlijk willen wij graag dat je als klant (cursist, ouder(s) van een cursist of school) tevreden over ons bent. Als je echter over een bepaalde gang van zaken ontevreden bent of van mening bent dat er in jouw geval fouten zijn gemaakt, dan vernemen wij dat graag. Ons streven is je klacht naar tevredenheid af te handelen. Op basis van je klacht kunnen we als organisatie onze dienstverlening verbeteren. Wij stellen het daarom zeer op prijs als je ons hierover informeert.

Contactformulier

Je kunt een klacht indienen door een e-mail te sturen aan info@parkvilla.nl. Je ontvangt een schriftelijke (e-mail) ontvangstbevestiging.

Wat doen wij met je klacht?

Na ontvangst wordt de klacht doorgestuurd naar de betreffende afdeling. Een medewerker zal binnen een week contact met u opnemen.