Parkvilla Visie & Missie

Visie

Het leven verrijken door kunst en cultuur

Wij geven een actuele en onderscheidende invulling aan cultuurbeleving en willen hiermee cultuur voor iedere inwoner van Alphen aan den Rijn en omstreken toegankelijk maken, waarbij de kernwaarden verbinding, creativiteit en beleving een grote rol spelen.

Missie 

Onze missie is een inspirerende en toegankelijke ontmoetingsplaats te zijn in ons rijksmonument. Een plek waar iedereen kan genieten van kunst en cultuur en waar creatieve talenten worden gestimuleerd en ontwikkeld. Wij geloven namelijk dat cultuur, kunst en creativiteit bijdragen aan de ontwikkeling en het geluk van ieder mens en aan een leefbare en waardevolle samenleving.

Dit doen we door een breed pakket aan culturele activiteiten aan te bieden en te faciliteren, niet alleen in Parkvilla, maar ook dichtbij de inwoners. Wij organiseren en programmeren niet alleen zelf, maar stellen ook het podium en de lokalen beschikbaar aan onze samenwerkingspartners en huisgenoten. Samen met culturele en maatschappelijke partners organiseren wij activiteiten op scholen, in wijken, kernen en andere plekken in Alphen aan den Rijn. Hiermee zorgt Parkvilla voor verbinding. 

Kunst en cultuur heeft steeds meer een maatschappelijk betekenis. Parkvilla wil steeds meer projecten en activiteiten realiseren die verbonden worden met het sociaal domein. De cultuurcoaches slaan een belangrijke brug tussen kunst en cultuur en het sociale domein. 

De kwaliteit bij het uitvoeren van taken staat bij Parkvilla hoog in het vaandel, terwijl tegelijkertijd gestreefd wordt naar een breed en afwisselend programma waar steeds meer doelgroepen zich in kunnen vinden.