De geschiedenis van Parkvilla

Dit pand is oorspronkelijk door de in 1883 opgerichte Martha Stichting gebouwd. Deze stichting bood onderdak aan kinderen waarvoor de ouders (tijdelijk) niet konden zorgen. Het aantal kinderen groeide echter zo snel dat in 1895 de buitenplaats Rijnstroom werd aangekocht. De buitenplaats werd verbouwd en er kwamen nieuwe gebouwen op het terrein. Het park werd ontworpen en aangelegd door tuinarchitect Copijn uit Groenekan.

Het Parkvilla gebouw is in 1913-1914 opgeleverd en in 1953 is op de kapel een torenspits aangebracht. Het Parkvilla gebouw was de school van de Martha stichting, genaamd de Koningin Wilhelminaschool, daarom zijn er nog steeds diverse leslokalen. De theaterzaal was vroeger de gymzaal én kerkzaal. Alleen bestemd voor meisjes, de jongensschool zat in het dorp. Het huidige restaurant Senzaa was destijds het centrale gebouw met o.a. een keuken en badhuis.

Vanaf 1986 verbleven er twee aparte organisaties in het gebouw: Expressie 70 en het Parktheater, onder de naam Parkexpressie. Omdat ‘expressie’ ook stond voor de creatieve cursussen en dus verwarring wekte, werd deze omgedoopt in Parkvilla.