Veelgestelde vragen rondom Parkvilla cursussen

1. Per wanneer kan ik me voor een cursus inschrijven?
Het is per heden mogelijk om je in te schrijven voor een cursus. 

2. Hoe kan ik me aanmelden voor een cursus?
Het aanmelden voor een cursus kan via de Parkvilla website. Op dit moment kan het aanmelden alleen digitaal en worden er geen papieren inschrijfformulieren geaccepteerd. Dit is wegens het coronaprotocol, het verhoogde besmettingsgevaar bij overdracht van papierwerk en het feit dat Parkvilla medewerkers grotendeels vanuit huis werken. Verder kunnen formulieren zoekraken of er zijn er vertragingen bij de post. Bij het digitaal invullen, is het gelijk op de juiste plek. Heb je om wat voor reden dan ook geen mogelijkheid tot invullen van het digitale inschrijfformulier? Stuur dan een email naar info@parkvilla.nl en geef hierin duidelijk aan voor welke cursus je je wilt aanmelden. Let op: reacties kunnen enkele werkdagen duren. Inschrijven via de telefoon is niet mogelijk.

3. Wanneer weet ik zeker of ik ben ingeschreven?
Wanneer een cursus vol is wordt op de website automatisch de inschrijflink weggehaald. Wanneer de inschrijflink actief is betekent dit dat er dus zeer waarschijnlijk nog plek is in de cursus. Je ontvangt na aanmelding via de website  direct een automatische inschrijfbevestiging. Zonder tegenbericht kan je er vanuit gaan dat je inschrijving succesvol is geweest.

4. Is een cursus volgen wel veilig i.v.m. corona?
Ja. We houden de landelijke regelgeving nauwlettend in de gaten en treffen in onze cursussen de benodigde maatregelen. Je kunt deze terugvinden op onze website onder het kopje coronamaatregelen. Verder kan de docent ervoor kiezen het gebruik van een mondkapje in de les verplicht te stellen.

5. Is er een wachtlijst voor een cursus die vol is?
Ja, we hanteren een wachtlijst. Indien er veel mensen op de wachtlijst staan zullen wij kijken naar mogelijkheden tot inplannen van een extra cursus.

6. Kan ik ook een proefles volgen?
Ja. Het is mogelijk de eerste les van de cursus als vrijblijvende proefles te volgen, mits de cursus niet vol is. Stuur een mail naar info@parkvilla.nl om je op te geven voor een proefles. 

7. Kan ik nog steeds een strippenkaart aanschaffen en deze gebruiken op de normale manier?
Nee. Wij moeten wegens het coronaprotocol te allen tijde van tevoren weten hoeveel mensen er in het gebouw aanwezig zijn. Daarnaast is er wegens de coronamaatregelen beperkter plek in de cursussen. Om de cursistenaantallen beter te kunnen monitoren is het vanaf heden niet langer mogelijk om een strippenkaart aan te schaffen. Indien je reeds over een strippenkaart beschikt die je wilt opgebruiken, dan kan dat enkel op afspraak en indien er plek is in de cursus. Stuur hiervoor een mail naar info@parkvilla.nl

8. Waarom is er nu gekozen voor maandelijkse incasso?
Wij bieden vanaf dit seizoen op veler verzoek standaard een maandelijkse incasso aan voor alle cursussen. Afhankelijk van de duur van de cursus incasseren wij in 3, 4, 6 of 8 termijnen, dit om de toegangkelijkheid te vergroten. Je mag er ook voor kiezen om het volledige cursusbedrag wel in 1 keer te laten afschrijven. Geef dit dan bij inschrijving aan in het veld “opmerkingen” van het digitale inschrijfformulier.

9. Krijg ik  korting als ik meerdere cursussen tegelijk volg?
Ja, je krijgt dan korting. Het kortingsbeleid is terug te vinden in onze algemene voorwaarden.

10. Kan ik gebruikmaken van de foyer tijdens een cursus voor koffie of thee?
Wij plannen de cursuspauzes zo in dat deze niet samenvallen met die van het filmhuis om zo drukte in de foyer te vermijden. Dit kan voor jouw cursus betekenen dat er koffie en thee wordt geschonken in het lokaal. Je zal hierover bij aanvang van de cursus door je docent worden geïnformeerd.

11. Zijn de lokalen / ruimtes goed geventileerd?
Parkvilla is gevestigd in een monumentaal pand waar niet alle ramen goed van open kunnen. Tijdens de lessen zullen wij de deuren geopend laten zodat de ruimtes goed geventileerd blijven.

12. Hoe kan ik me inschrijven en betalen voor een cursus/workshop uit het zomerprogramma?
Aanmelden voor een zomeractiviteit verloopt hetzelfde als voor een septembercursus. Bekijk het zomerrooster op onze website en meld je aan via het digitale inschrijfformulier.

13. Wanneer krijg ik uitsluitsel over eventuele restitutie van uitgevallen lessen?
Zodra het huidige seizoen eind juni is afgelopen is kijken we per cursus naar het aantal lessen dat op locatie heeft plaatsgevonden, het aantal digitale lessen en het aantal inhaallessen dat is gegeven. Op basis hiervan bepalen we of er sprake is van restitutie of niet. Wij streven ernaar om voor de start van het zomerseizoen op 18 juli alles te hebben afgerond. 

14. Kan ik afzien van eventuele restitutie?
U kunt per mail aangeven dat u een mogelijk restant beschouwt als gift aan Parkvilla. Stuur hiervoor een email naar info@parkvilla.nl en wij zullen dit administratief verwerken. Uw gift zal worden gerbruikt voor aanpassingen in het gebouw die wij wegens de coronamaatregelen hebben moeten treffen.