Het Drempeltheater

Mysteriedrama | De poort van de inwijding

Mysteriedrama 1 
De poort van de inwijding

Rudolf Steiner, een spiritueel denker en filosoof uit het begin van de vorige eeuw, heeft vier toneelstukken geschreven, waarin hij een beeld geeft van de spirituele ontwikkelingsweg die de mens op aarde kan gaan.

Hij noemt deze toneelstukken "Mysteriedrama's", en ze zijn op te vatten als moderne mysteriespelen, in navolging van de drama's uit de Griekse tijd.

In het eerste Mysteriedrama worden personages ten tonele gebracht, die ieder hun eigen spirituele ontwikkelingsweg gaan in het dagelijks leven. Door een scholingsweg te volgen zoeken zij een verbinding met de geestelijke wereld. Deze weg is niet zonder gevaar, hij vraagt een gedegen voorbereiding, een sterke moraliteit en een goed oordeelsvermogen.

Hoofdpersonen zijn Maria en Johannes, die onder begeleiding van Benedictus deze scholingsweg volgen.
Maria is een vergevorderde leerling. Wanneer Johannes een zieleproef weet te doorstaan, en zichzelf staande weet te houden ondanks grote onzekerheden, mag hij verder en Maria volgen op de scholingsweg. Gesteund door zielebroeders en dankzij samenwerking van elementaire en hogere krachten, komt Johannes in de geestelijke wereld en ontmoet daar Maria en Benedictus. In deze wereld is het mogelijk dat mensen zich in de geest verenigen en verbinden en samen hoge doelen nastreven.

Twee andere personages zijn Strader en Capsius. Zij vertegenwoordigen het hedendaagse wetenschappelijke denken. Zij kunnen niet onbevangen waarnemen, en richten daarmee schade aan in de geestelijke wereld, een schade die zijn gevolgen heeft voor het aardse bestaan. Met dit gegeven worden de Mysteriedrama's zeer actueel. Zij belichten problemen zoals de klimaatcrisis, de polarisatie in de maatschappij, en de individuele psychische nood van de mens van deze tijd.

Aan de hand van de verschillende personages beleven we ontwikkelingen in de individuele mens mee, én krijgen we inzicht in hoe de geestelijke wereld werkt in mensen, tussen mensen en tussen mens en wereld.
Voor meer informatie: https://www.drempeltheater.nl

Eten
De lunch zal bestaan uit biologische soep met zachte vegetarische biologische broodjes. Wilt u mee eten? Kies bij uw ticket voor het prijstype "Normaal incl. lunch". De soep met broodjes zal rond lunchtijd genuttigd worden. 
Let op: het eten kan uitsluitend via onze website, tot uiterlijk twee dagen voor aanvang van de voorstelling, gekocht worden. 

Ticketprijs

€ 50,- (zonder eten en drinken)
€ 60 ,-(met bio soep en bio vega broodjes)