Algemeen Wijk

BOOST

Deze 5 letters staan voor de uitvoering van de gemeentelijke visie rond het sociaal domein: Bouwen aan Opgroeien, Ontwikkeling, Sport en Talent: BOOST!

Kunst en cultuur kunnen van betekenis zijn voor de zelfredzaamheid van kwetsbare groepen in de samenleving. Dit wil BOOST bereiken door het inzetten op krachtige projecten. Parkvilla zet daar onder anderen cultuurcoaches voor in: zij bedenken, samen met bijvoorbeeld sportcoaches, creatieve activiteiten en evenementen voor de wijk.

Parkvilla staat er niet alleen voor in het BOOSTtraject. Het is een samenwerkingsnetwerk waaraan de volgende partijen deelnemen:

Alphen Beweegt, Participe, Junis Kinderopvang, Jeugd&Jongerenwerk Midden Holland, Theater Castellum, Bibliotheek Rijn en Venen, Sportspectrum en Streetlive én Parkvilla.

Inmiddels heeft de samenwerking BOOST tal van projecten gerealiseerd. Voor alle leeftijden, het hele jaar door: altijd in de wijk, dicht bij de doelgroep. Er wordt standaard samen gewerkt met de gebiedsregisseurs: zij zijn de kenners van de behoeften die er in een wijk onder de mensen leven. De inzet van Parkvilla is dus zeer beweeglijk, omdat wordt ingesprongen op elke actuele situatie. Voorbeelden van geslaagde projecten zijn:

De Buitenspeeldag, van Zwerfafval naar Afvalkunst, Duurzaamheidsweek, de Burendag en de ‘Dripping-wandeltocht’. Kijk voor meer info op www.boostalphen.nl