Algemene voorwaarden en huisregels

Algemene voorwaarden (cursussen)

 1. Schriftelijk annuleren is mogelijk tot één maand voor aanvang van de cursus. Kosten zijn €15,00. Na deze periode bent u het volledige bedrag verschuldigd van de gehele cursus.
 2. Afwezigheid op of afbreken van een cursus, ongeacht de daarvoor opgegeven reden, geeft geen recht op vermindering of restitutie van het cursusgeldAls de administratie uw aanmeldingsformulier vóór 30 april heeft ontvangen, bent u verzekerd van een plek op de reeds door u gevolgde cursus.
 3. Aanmeldingen na deze datum worden behandeld op datum van binnenkomst, samen met alle andere aanmeldingen.
 4. Inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Wanneer plaatsing op een gewenste cursus niet meer mogelijk is, krijgt u daarvan bericht. Indien u een dergelijk bericht niet heeft ontvangen, wordt u verwacht aan de cursus deel te nemen en op de les aanwezig te zijn.
 5. Inschrijving is voor de cursist en diens gezinsleden alleen mogelijk indien de financiële verplichtingen uit voorafgaande seizoenen vervuld zijn.
 6. De directie van de stichting behoudt zich het recht voor geprogrammeerde cursussen te annuleren en andere dan de vermelde docenten in te zetten.
 7. Indien om bepaalde reden een les of activiteit geen doorgang kan vinden, wordt daarvan telefonisch bericht gegeven. De cursus of activiteit wordt hierdoor in de regel met een evenredig aantal lessen verlengd.
 8. Parkexpressie neemt zich voor alleen bij langdurige ziekte of afwezigheid van een docent een vervanger in te zetten.
 9. Betaling vindt plaats via een door u verleende machtiging tot incasso. Door ondertekening van het aanmeldingsformulier machtigt u Parkexpressie om het cursusbedrag en eventuele bijdragen van uw rekening af te schrijven. Als u het niet eens bent met de afschrijving heeft u een maand de tijd om uw bankkantoor de opdracht te geven het bedrag terug te boeken.
 10. Betaling in termijnen is alleen van toepassing op cursussen van meer dan 16 lessen.
 11. Betaling van het cursusgeld per toegezonden faktuur geschiedt bij een jaarcursus in twee termijnen. Hiervoor rekenen wij €10,00 administratiekosten per factuur.
 12. De €10,00 kosten per factuur worden in rekening gebracht.
 13. Bij niet tijdige betaling kan verdere deelname aan de lessen ontzegd worden. Daarbij blijven de inschrijvings- en betalingsplichten bestaan. Incassokosten worden in rekening gebracht.
 14. Voor schade aan lijf en goed tengevolge van een verblijf in het gebouw van de stichting is het bestuur niet aansprakelijk.
 15. Het is mogelijk kosteloos één maal per jaar in januari over te stappen naar een andere cursus indien er nog plek is in deze cursus.
 16. Met ingang van het seizoen 2011-2012 is Parkexpressie  BTW-plichtig. 
 17. Bij het volgen van meer dan één cursus door één en dezelfde persoon, wordt een korting van 10 procent verleend op de goedkoopste cursus.

Alphen aan den Rijn, 23 augustus 2011

Huisregels

Bij Parkvilla gelden de volgende huisregels:

 1. In het gebouw is roken niet toegestaan. Ook het roken van een e-sigaret is niet toegestaan. 
 2. Iedere bezoekers van theater- of filmvoorstelling beschikt over een geldig entreebewijs en kan dit desgevraagd tonen.
 3. Het maken van beeld- en geluidsopnames in theater of filmzaal is niet toegestaan, tenzij er vooraf toestemming is verleend door de directie.
 4. Schakel je mobiele telefoon en andere telecommunicatie-apparatuur voor aanvang van theater- of filmvoorstelling uit.
 5. Na aanvang van de theater- of filmvoorstelling vervalt het recht op toegang tot de zaal. Laatkomers lopen het risico niet of later te worden toegelaten. Een en ander geeft geen recht op restitutie.
 6. Het meenemen van een drink- of etenswaren in de theater- of filmzaal is niet toegestaan.
 7. Parkvilla neemt geen aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van goederen in de garderobe of de rest van het gebouw.
 8. Gevonden voorwerpen graag inleveren bij één van onze medewerkers. Deze worden gedurende maximaal 2 maanden bewaard.
 9. In het kantoor is een AED en een verbandtrommel aanwezig.
 10. Het Filmhuis hanteert de wettelijke regels en voorwaarden m.b.t. Kijkwijzer. Het Filmhuis is wettelijk verplicht de leeftijdskeuring voor films te volgen en kan naar legitimatie vragen. Kijk hier voor de volledige regels en voorwaarden.
 11. Voor het Filmhuis gelden tevens de Algemene Bezoekersvoorwaarden van de VSCD.
 12. Kinderen jonger dan 8 jaar mogen alleen onder begeleiding van een volwassene naar de filmvoorstelling. Groepen kinderen dienen door minimaal één volwassene begeleid te worden.
 13. Op grond van brandweervoorschriften mogen er geen rolstoelen of rollators in het gangpad geplaatst worden. U kunt met uw rollator naar uw plaats lopen, de zaalwacht zorgt er daarna voor dat de rollators buiten de zaal worden bewaard.