Parkvilla gaat meer cultuur inzetten in de wijken!

De gemeente Alphen aan den Rijn zet zich in voor vitale en gezonde inwoners die zelfstandig zijn en kunnen deelnemen aan de maatschappij. Daarom geeft de gemeente subsidie aan organisaties die dat verzorgen. De gemeente heeft op 14 januari j.l. bekend gemaakt aan welke partijen de nieuwe preventieopdrachten zijn gegund.

Wij zullen, als onderaannemer van Participe, in de komende jaren cultuurcoaches gaan inzetten in de wijken en kernen. Veel inwoners zijn al bekend met buurtsportcoaches. Door de komst van cultuurcoaches komen er binnenkort ook meer kansen om laagdrempeliger deel te kunnen nemen aan culturele activiteiten. Kennismaken, talentontwikkeling en samen cultuur beleven komt hierdoor dichterbij huis, dichterbij de inwoners. Kunst is van en voor iedereen!