Karin Braamhorst

Karin Braamhorst (1960) is kunsthistoricus, docent en auteur. In 2004 verscheen van haar hand het Ikonen Lexicon, een alfabetisch geordend, begrijpelijk geschreven en prettig leesbaar handboek over de geschiedenis van ikonen, dat in de pers lovend werd ontvangen. In juni 2006 is het Lexicon van Nederland in de Negentiende eeuw verschenen, waarin de grote maar vooral ook de kleine verhalen zijn opgetekend over het leven in die tijd.

Karin is een ervaren spreekster die gedreven wordt door haar passie voor kunst. Ze heeft een grote kennis van de kunstgeschiedenis en weet die op intrigerende wijze over te brengen op haar publiek. Zij geeft inspirerende lezingen en cursussen voor een zeer uiteenlopend publiek: zowel vakgenoten als leken zitten bij haar verhalen op het puntje van hun stoel. Haar lezingen worden verluchtigd met prachtige beelden van de kunstwerken die aan bod komen. Door haar persoonlijke stijl weet zij haar toehoorders te enthousiasmeren en te betrekken bij de verhalen die ze vertelt.

Karin's eerste grote succes was de lezing Zin en onzin van de Da Vinci Code, die zij voor een groot publiek heeft gegeven. Ook de lezing Zin en onzin van het Bernini Mysterie bleek een hit. Beide lezingen verschenen integraal op cd als onderdeel van een nieuwe serie luisterboeken over kunstgeschiedenis die wordt uitgegeven door Nova Zembla luisterboeken. In 2007 zijn Het Maria Magdalena Mysterie en de ontroerende kerstlezing Er is een kind geboren verschenen. Bij gelegenheid van het feit dat 500 jaar geleden de eerste penseelstreek werd gezet op het plafond van de Sixtijnse kapel, is er opnieuw een titel toegevoegd aan de serie kunsthistorische luisterboeken: Michelangelo en de Sixtijnse kapel.