Algemene informatie Algemene informatie Algemene informatie Algemene informatie
Cultuureducatie met Kwaliteit (Cmk) › Algemene informatie

Algemene informatie

Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) is een belangrijk landelijk programma om cultuureducatie in het primair onderwijs te stimuleren en de deskundigheid van de leerkrachten te bevorderen. Parkvilla is als penvoerder aangewezen in de regio Alphen aan den Rijn, Rijnwoude, Boskoop en Nieuwkoop. Parkeducatie geeft - als onderdeel van Parkvilla - uitvoering aan het project CmK. Dit programma wordt gefinancierd door Het Fonds voor Cultuurparticipatie en de deelnemende gemeenten.

Cultuureducatie speelt een belangrijke rol in het onderwijs. Het draagt bij aan de leerprestaties en ontwikkeling van kinderen. Zo kan het de taligheid bij kinderen bevorderen, evenals het leggen van logische verbanden. Cultuureducatie draagt tevens bij aan het ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden. Daarnaast gaat cultuureducatie niet alleen om het ‘aanschouwen’ van kunst, maar ook het beleven ervan. Door bijvoorbeeld zelf muziek te maken, toneel te spelen of met literatuur aan de slag te gaan.

Parkeducatie wil dat iedereen de culturele bagage meekrijgt die onze stad te bieden heeft. Juist ook die kinderen die kunst en cultuur niet met de paplepel ingegoten hebben gekregen. Het is nodig dat kinderen zich verwonderen over de wereld om hen heen en zich niet laten afschikken door het onbekende. Die verwondering is een noodzaak. Cultuureducatie op scholen is in onze ogen hét middel om hen te helpen die confrontatie zonder angst aan te gaan. Ieder kind moet de kans krijgen kennis te maken met kunst en cultuur en zijn of haar talenten verder te ontwikkelen. Cultuureducatie met Kwaliteit zoals Parkeducatie het inzet, is gericht op de deskundigheidsbevordering van de leerkrachten en de kwaliteit van de lessen. Door het vergroten van de vaardigheid van de leerkrachten en de inzet van het hele schoolteam, krijgen kinderen ook in de toekomst betere cultuurlessen.

Ik wil vrijblijvend meer informatie over Cultuureducatie met Kwaliteit (Cmk)

Cultuureducatie met Kwaliteit (Cmk) › Algemene informatie