Mediakunst

Creatief aan de slag met nieuwe media – iPad/tablet

Kennismaking met de digitale toekomst en de mogelijkheden en kansen om nieuwe media creatief in te zetten in de klas.

Het gebruik van digitale (sociale) media, hoe werkt het, hoe zet je het in, wat zijn de voordelen, valkuilen en gevaren?

Kennismaking met de mogelijkheden van mediakunst, beeldtaal, fotografie en film.

Thema’s sluiten aan bij de onderwijspraktijk.

  • Stop-motion, wat is dat, hoe werkt het programma en wat kan je ermee in de klas?
  • Inzichten en technische scholing van een kindervriendelijk stop-motion programma.
  • Stop-motion, creatieve en vakoverstijgende mogelijkheden en doelstellingen met fotografie en stop-motion school breed.
  • Stop-motion de film: in groepjes aan de slag met het stop-motion programma.  
  • Stop-motion online/PR: film met titel en aftiteling op Facebook en/of YouTube.
  • Brainstorm/mindmap Nieuwe Media in de klas, school breed.
  • Coachings data Mediakunst in de klas (leerlijn fotografie/stop-motion).

Doelstellingen

Leerkrachten maken kennis met Mediakunst en mediawijsheid. Ze leren technische vaardigheden om Nieuwe media als middel te gebruiken. Ze leren op creatieve wijze beeldtaal van Mediakunst te gebruiken en dit als middel in te zetten in de onderwijspraktijk. Ze leren om gevoelens en ervaring uit te drukken, er mee te communiceren en op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

Teamtraining Mediakunst 120 min.

Mediakunst in de klas: het creatief proces wordt met de vakdocent opgestart en afgesloten met opnames en een evaluatie. De vakdocent geeft de leerkrachten tips, feedback en handvatten om met de klas aan de slag te gaan.

Mediakunst in de onderbouw 2x 60 min.
Mediakunst in de midden en/of bovenbouw 2x 90 min.

Kosten teamtraining Mediakunst en/of Mediakunst in de klas op aanvraag via educatie@parkvilla.nl