Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK)

Verdieping en verankering van cultuureducatie

Parkvilla Penvoerder: Cultuureducatie met Kwaliteit
Parkvilla is sinds 2016 penvoerder van Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) voor de gemeente Alphen aan den Rijn, gemeente Nieuwkoop Deze landelijke regeling is een initiatief van het ministerie van O, C&W. Doel van deze stimuleringsgelden is de verankering van cultuureducatie in het curriculum van de school.

Nieuw: 4 -jarig CmK-3 start in schooljaar 2021-2022
De volgende trajecten zijn mogelijk voor scholen in gemeente Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop:

  • Ontwikkeling cultuur curriculum op school : advies op beleidsplan en aanschaf methodes.
  • Deskundigheidsbevordering: coaching on the job, lessen en echo lessen.
  • Teamtrainingen:  o.a. vakintegratie, Visual thinking strategie, leerlijnontwikkeling.
  • Samenwerkingsprojecten en co-creatie met lokale cultuuraanbieders.
  • Opleiding/ bijscholing tot intern cultuurcoördinator.
  • Kennisdeling en cultuurdagen.