Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK)

Het landelijk Fonds voor Cultuurparticipatie heeft de wens om zoveel mogelijk mensen in contact te brengen met cultuur. Want ‘cultuur geeft mensen de mogelijkheid om zichzelf te laten zien en horen en door zelf cultuur te maken geven mensen bovendien vorm en betekenis aan een veranderende omgeving' , aldus het Fonds. 

Parkvilla werkt samen met het Fonds aan goed en verantwoord cultuuronderwijs op de basisscholen in Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop. Sinds 2017 doet ook de regio Midden Holland mee.

Lees meer over ‘CmK' op cultuureducatiemetkwaliteit.nl.