Educatie

De afdeling Educatie van Parkvilla houdt zich bezig met Kunsteducatie binnen het eigen gebouw, maar ook op de scholen en in de wijken. Afdeling educatie verzorgt een breed en gevarieerd aanbod op het gebied van kunst en cultuur, dans en theater in het onderwijs en daarbuiten.

Basisonderwijs
Voor de groepen 1 tot en met 8 van de basisschool verzorgen docenten van Parkvilla kunst en cultuur, dans- en theaterprojecten op maat.
Het kan hierbij gaan om eenmalige workshops of korte projecten, maar ook om het structureel verzorgen van kunst-, cultuur-, dans- of theaterlessen gedurende het hele schooljaar.
Projecten zijn mogelijk per discipline, maar Parkvilla biedt ook bijzondere projecten waarbij kunst, cultuur, dans en theater gecombineerd worden.
 

Voortgezet onderwijs
Voor alle leerniveaus van het voortgezet onderwijs verzorgen docenten van Parkvilla kunst-, cultuur-, dans- en theaterprojecten op maat. In overleg met de scholen wordt een programma op maat gemaakt waarbij het zelf actief en creatief bezig zijn van de scholieren voorop staat. We sluiten dan ook aan bij de wensen en smaak van de jongeren, maar dagen hen natuurlijk ook uit om met nieuwe dingen kennis te maken en zich te laten verrassen.
Projecten zijn mogelijk per discipline, maar Parkvilla biedt ook bijzondere projecten waarbij de verschillende disciplines gecombineerd worden.

Deskundigheidsbevordering leerkrachten
Naast het verzorgen van actieve kunst-, cultuur-, dans- en theaterlessen en projecten voor de leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs verzorgt Parkvilla ook inspiratieworkshops voor leerkrachten uit het basisonderwijs. Zo kunnen zij nieuwe inspiratie opdoen om zelf actief met hun groep aan de slag te gaan en te blijven met kunst, cultuur, dans en theater.

Wilt u op uw school ook iets bijzonders doen met kunst, cultuur, dans of theater? Neem dan gewoon even contact met ons op. Dan kunnen we samen de mogelijkheden bespreken. Bel 0172 493737 of mail naar educatie@parkvilla.nl.

Community arts                                                                                     

Community arts is een vorm van actieve cultuurparticipatie waarbij professionele kunstenaars samenwerken met burgers vanuit sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Doel: een hoogwaardig kunstproduct tot stand brengen waaraan alle deelnemers (ook als zij niet vaak met kunst in aanraking zijn geweest) inhoudelijk en/of artistiek bijdragen.

Juist wanneer jouw specifieke praktijksituatie wordt gezien, kunnen de kunstenaars van Parkvilla de plaatselijke situatie zo goed mogelijk bevragen. Vervolgens kunnen ze er een adequaat (kunsteducatief) antwoord op geven. En de uitkomst zal je positief verrassen!

Wil je meer weten? Of heb je een specifieke vraag? Je bereikt de afdeling Educatie het snelst via de mail: educatie@parkvilla.nl