Visual Thinking Strategies

Visual Thinking Strategies (VTS) is een leerstrategie met open vragen, waarbij vaardigheden zoals waarnemen, kritisch denken en geletterdheid verbeteren d.m.v. een goede discussie. De leerlingen kijken naar kunst, waarbij een open discussie op gang wordt gebracht door de leerkracht. De vragen die de leerkracht stelt, stimuleren de leerlingen nauwkeurig te observeren, te formuleren en te onderbouwen wat ze zien. Er ontstaat een actieve deelname waarbij ze worden uitgedaagd om hun kritisch-analytisch denken toe te passen.

In Amerika maakt VTS op veel basisscholen deel uit van het curriculum. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die meededen een esthetische groei doormaakten. Zij pasten de geleerde denk strategieën en hun verbeterd kritisch-analytisch denken ook toe bij andere vakken op school en presteerde beter op testen voor begrijpend lezen.

Iedereen kan aan deze methode deelnemen, ongeacht intelligentie en (culturele) achtergrond. Kunst vereist immers geen achtergrondkennis; het is toegankelijk en tijdloos. Ieder persoon interpreteert een kunstwerk op een andere manier, door de open vragen die gesteld worden, bestaan er geen foute antwoorden.

VTS sluit goed aan bij de beschreven vaardigheden van Cultuureducatie met Kwaliteit. (waarnemen, verbeelden, conceptualiseren en analyseren) en kan als een praktisch instrument worden ingezet om aan het ontwikkelen van deze vaardigheden te werken.

Tijdens de teamtrainingen wordt uw team getraind in deze leerstrategie. Ze krijgen handvatten om VTS ook in hun eigen lespraktijk in te zetten.

Ook is het mogelijk om een vakdocent in de klas uw leerkracht te coachen tijdens het geven van VTS. De vakdocent zal helpen met het kiezen van een afbeelding, de les observeren en na afloop evalueren.

Teamtraining VTS 90 min. 

VTS in de klas + coaching 2x 60 min. 

Kosten Visual Thinking Strategies teamtraining en/of VTS in de klas op aanvraag via educatie@parkvilla.nl