BOOST Alphen

Parkvilla maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband BOOST. Zij werkt daarbij samen met de lokale partners: Bibliotheek Rijn en Venen. Peuterstart (Junis Kinderopvang), Participe, Sportspectrum Next, Streetlive TV, Stichting Jeugd- en jongerenwerk Midden-Holland, Theater Castellum.

BOOST staat voor Bouwen aan Opgroeien, Ontwikkelen, Sport en Talent. BOOST wil de burgers in Alphen aan den Rijn in hun kracht zetten en houden en ervoor zorgen dat iedereen – van kind tot jongere en van volwassene tot oudere – zich op een veilige manier kan ontwikkelen.

Dit doet zij door samen te werken met u als inwoner van Alphen, uw organisatie of initiatief en waar het kan uw organisatie of initiatief te ondersteunen of met u antwoord te vinden op uw vraag op het gebied van:

  • Talentontwikkeling
  • Opgroeien & ontwikkelen: -9 maanden tot 12 jaar
  • Ontwikkelen: 12-27 jaar

Voorbeelden van projecten waarvoor Parkvilla zich het afgelopen jaar heeft ingezet binnen BOOST zijn: Parkkunst, Community Art projecten, Super meid festival, Super mama festival, naailes voor kinderen en volwassenen in Alphen Noord, Super creatief Noord, Scala Talent House, Girl’s Only en de buitenspeel- en burendag.

Parkvilla levert met deze projecten een bijdrage aan het contact tussen buurtbewoners, het ontdekken van talenten en passies, het ontwikkelen van een positief toekomstbeeld, het versterken van zelfvertrouwen en weerbaarheid, het bevorderen zelfredzaamheid en het ontwikkelen van een gezonde leefstijl.

Wil je weten wat BOOST voor jou kan betekenen, of aan welke activiteiten je kan deelnemen? Neem dan een kijkje op de website van BOOST: boostalphen.nl of neem contact op met de coördinator Educatie van Parkvilla: educatie@parkvilla.nl.