Theaterweek groep 1 t/m 8

De Theaterweek wordt op maat samengesteld en bestaat uit verschillende workshops. Het betreft een project dat schoolbreed kan worden aangeboden. U maakt vooraf een keuze uit een thema, desgewenst kan worden ingespeeld op een specifiek thema waaraan alle presentaties worden gelinkt.

De midden- en bovenbouwgroepen kunnen gemengd worden. 

Alle leerlingen krijgen een workshop aangeboden en werken toe naar een eindpresentatie.

Aan het eind van de week worden alle optredens gepresenteerd. Natuurlijk voor een groot publiek!

Deelname aan Creatieve workshops is voor elke individuele school mogelijk. Elke school kan een keuze maken voor één of meerdere modules. 

Heeft u vragen over de kosten van de Creatieve workshops? Mail ons dan op educatie@parkvilla.nl