5 stappenplan

In vijf stappen naar een helder omschreven einddoel voor cultuureducatie!

Parkvilla ontwikkelde een uniek en effectief '5 stappenplan dat een school begeleidt richting “CmK-school”. Dat betekent dat het team van leerkrachten lessen over kunst en cultuur verzorgt en daar de culturele omgeving bij betrekt (denk aan gastlessen!). Deze zelf ontwikkelde doorlopende leerlijn cultuur wordt verankerd in het schoolwerkplan.

Het stappenplan omvat 25 uur, als volgt verdeeld:

Stap 1   we verkennen gezamenlijk je vraag
Stap 2   beginsituatie: wat doet jouw school nu al aan cultuur?
Stap 3   welke projecten kunnen een vernieuwende impuls geven?
Stap 4   wat zie je graag als een blijvende verandering opgenomen?
Stap 5   evaluatie: hoe kijken we terug, en: gaan we samen verder?

Wat vragen wij aan het team van leerkrachten
Natuurlijk dat deze begeleiding schoolbreed wordt ingezet en dat dus alle leerkrachten deelnemen. De in overleg gemaakte werkafspraken kunnen onder- en/of buiten schooltijd plaatsvinden. De afgesproken 25 uur vinden plaats in één schooljaar, verlenging is uiteraard mogelijk. De ICC-er van de school draagt zorg voor verankering van de resultaten in het schoolwerkplan. Er zijn geen extra kosten verbonden aan dit traject!

 

Interesse? Neem contact met ons op via educatie@parkvilla.nl