PVT Participatieverklaringstraject

Binnen het Participatieverklaringstraject van Kwadraad behandelen de cultuurcoaches de fundamentele waarden van Nederland met behulp van creatieve werkvormen. Ideeën die we in Nederland erg belangrijk vinden zijn vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. We gebruiken muziek, theater en beeldende kunst om deze kernwaarden op een creatieve manier over te brengen.