Parkvilla heeft op dit moment de volgende vacatures: Directeur, Projectleider voor Onderwijs en Cultuurcoaches en 5 Cultuurcoaches. Voor informatie over de vacatures projectleider en de cultuurcoaches scroll naar beneden.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

‘Bij Parkvilla kun je creativiteit en talent tot bloei laten komen.’

Cultuurcentrum Parkvilla is een culturele ontmoetingsplek voor een diversiteit aan doelgroepen in Alphen aan den Rijn. Parkvilla organiseert allerlei vormen van kunst en cultuur, zoals film, theater, cursussen en evenementen. Wij zijn een broedplaats waar co-creatie, vraaggestuurd werken en klantgerichtheid het uitgangspunt zijn van onze activiteiten. We realiseren dat door educatie, participatie en presentatie in de volle breedte. Parkvilla is gehuisvest in een monumentaal gebouw.

Voor onze dynamische organisatie zoeken wij per 1 juli 2021 een

Directeur

24 uur per week

Als directeur hanteer je een stimulerende stijl van leidinggeven aan de organisatie met ongeveer  8 fte en 100 vrijwilligers. Je bent het gezicht van Parkvilla naar buiten toe. Als  eindverantwoordelijke van de organisatie in beweging, ben je de motor  voor allerlei initiatieven op het gebied van kunst en cultuur. Je drukt met veel enthousiasme een eigen stempel op de ontwikkelingen binnen en buiten Parkvilla.  

Taken en verantwoordelijkheden

 • Enthousiasmeren en inspireren van het team en de organisatie en coachend leidinggeven.
 • Zorgdragen voor de voorbereiding en uitvoering van strategie en beleid.
 • Zorgdragen voor de voorbereiding en uitvoering van personeels- en vrijwilligersbeleid.
 • Onderhouden van contacten met de (lokale) overheden, collega-organisaties en samenwerkingspartners.
 • Realiseren van subsidiebeleid, fondsenwerving en sponsoring.
 • Het boegbeeld zijn van Parkvilla in de lokale samenleving.
 • Zorgen voor aansprekende externe communicatie en bewaken van onze reputatie.

Profiel

 • HBO denk- en werkniveau.
 • Relevante werkervaring en HRM ervaring.
 • Ondernemend, met hart voor kunst en cultuur.
 • Een duidelijke visie, creatief, in staat snel te schakelen en het overzicht te bewaren.
 • Goede coachende en leidinggevende vaardigheden.
 • Een netwerkspeler en verbinder en gevoel voor het politieke en maatschappelijke speelveld.
 • Zicht op de cultureel-maatschappelijke ontwikkelingen.
 • Binding met de Alphense regio.

Wij bieden

 • Een uitdagende baan met ruimte om zelf invulling te geven aan de functie.
 • Een team met gedreven collega’s, die met veel plezier werken aan onze missie.
 • Een jaarcontract met uitzicht op verlenging. Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de cao kunst en cultuur.

Reageren
Interesse in deze afwisselende functie? Dan zien we je motivatiebrief en cv graag tegemoet. Mail deze voor zondag 25 april 2021 naar sollicitatie@parkvilla.nl o.v.v. sollicitatie Directeur. 

De eerste gesprekken staan gepland op donderdag  29 april 2021. De tweede ronde is op vrijdag 7 mei 2021. Een assessment is onderdeel van de selectieprocedure. De gesprekken zullen in principe fysiek plaatsvinden. Cultuurcentrum Parkvilla wil graag een afspiegeling zijn van de maatschappij en volgt daarom de codes diversiteit en inclusiviteit.

Nadere informatie over de functie kan ingewonnen worden bij Koosje de Koeijer, bestuurslid Parkvilla, tel.nr. 06-54368120 of e-mail directie@parkvilla.nl
Meer informatie over Parkvilla is te vinden op: www.parkvilla.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Cultuurcentrum Parkvilla is een inspirerende ontmoetingsplaats waar inwoners van Alphen aan den Rijn en scholen kunnen kennismaken met kunst en cultuur. Een levendige en unieke plek waar iedereen zijn horizon kan verbreden op het gebied van theater, film, muziek, dans en kunst en creatieve talenten verder kan ontwikkelen.

Parkvilla en de Bibliotheek Rijn en Venen werken met meerdere samenwerkingspartners in welzijn en cultuur aan het realiseren van cultuurparticipatie voor de verschillende doelgroepen. De inzet van cultuurcoaches is hierbij cruciaal. De nieuwe preventieopdracht van de Gemeente Alphen aan den Rijn, waarbij de cultuurcoaches ingezet worden, start op 1 juli 2021. Participe is de hoofdaannemer voor de opdracht voor de cultuurcoaches en heeft daarover samenwerkingsafspraken gemaakt voor de uitvoering met Parkvilla en bibliotheek Rijn en Venen.  Voor deze nieuwe meerjarige opdracht  is Parkvilla op zoek naar een enthousiaste, ervaren en doortastende projectleider, die de projecten voor Onderwijs (Onderwijs en CMK) en de Cultuurcoaches onder de hoede heeft.

Wij zoeken per 1 juli 2021 een

Projectleider voor Onderwijs en Cultuurcoaches

 0,6 fte (20 uur per week)

Functieomschrijving, taken en verantwoordelijkheden

 • Als onderdeel van het kernteam van Parkvilla geef je leiding aan de afdeling Projecten Onderwijs (Onderwijs en CMK) en Cultuurcoaches (waaronder ook een cultuurcoach van de Bibliotheek Rijn en Venen valt).
 • Je werkt nauw samen met de collega’s die voor de uitvoering van beide projecten zorg dragen, draagt bij aan de specifieke ondersteuning van projecten Onderwijs en zorgt voor de verbinding in het team.
 • Je onderhoudt nauwe contacten met collega’s van de Bibliotheek Rijn en Venen als het gaat om beide projecten.
 • Je werkt nauw samen met Participe en Bibliotheek Rijn en Venen bij de uitvoering van het project Cultuurcoaches.
 • Je draagt zorg voor de verbinding met de andere afdelingen binnen Parkvilla.
 • Je verzorgt de externe contacten voor genoemde projecten met de gemeente, Participe, Cultuurmakelaar, scholen, gebiedsadviseurs, sociaal makelaars en andere partners.
 • Je bent nauw betrokken met de beleidsontwikkeling bij beide projecten.
 • Je bent nauw betrokken bij de uitvoering/implementatie van het bestaande CMK-beleidsplan
 • Je opereert waar nodig strategisch in de samenwerking met de gemeente en de partners.
 • Je zorgt voor de eindrapportages van beide projecten.
 • Je houdt je direct bezig met de financiering van beide projecten.

Functie-eisen

 • Je hebt een aan de functie gerelateerde HBO-opleiding en werkervaring.
 • Je hebt ruime ervaring met projectmanagement de bijbehorende financiële verantwoording.
 • Je bent een verbindende teamspeler met een helikopterview.
 • Je bent bevlogen, initiatiefrijk en verbindend.
 • Je bent een netwerker en een creatief denker.
 • Je kunt inspireren, aansturen en  coachen.
 • Je communiceert helder en open,  kan goed luisteren en slim verbanden leggen.
 • Je bent een energieke proactieve collega.

Wat bieden wij?
De aanstelling gaat in per 1 juli of in onderling overleg mogelijk eerder en is in eerste instantie van tijdelijke aard, voor de periode van een jaar, met uitzicht op mogelijke voortzetting van de overeenkomst. Het betreft een aanstelling voor 20 uur per week (0,6 fte).  Aanstelling geschiedt bij Parkvilla. Inschaling gebaseerd op Cao-KE schaal 10 vindt plaats op basis van opleiding en ervaring.

Reageren
Cultuurcentrum Parkvilla en de Bibliotheek willen graag een afspiegeling zijn van de maatschappij en volgen daarom de codes Diversiteit en Inclusiviteit. Zij verzoeken nadrukkelijk ook kandidaten met diverse culturele achtergronden te solliciteren.  Sollicitaties, o.v.v. Projectleider Onderwijs/Cultuurcoaches kunnen tot en met 11 april per email worden gericht aan: sollicitatie@parkvilla.nl

De eerste gesprekken vinden plaats op donderdag 22 april 2021. Nadere informatie over deze vacature kan worden ingewonnen bij Albert Dorrestein, bestuurslid Parkvilla, tel: 06-24431709 of e-mail: directie@parkvilla.nl

Meer informatie over Parkvilla is te vinden op www.parkvilla.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Cultuurcentrum Parkvilla is een inspirerende ontmoetingsplaats waar inwoners van Alphen aan den Rijn en scholen kunnen kennismaken met kunst en cultuur. Een levendige en unieke plek waar iedereen zijn horizon kan verbreden op het gebied van theater, film, muziek, dans en kunst en creatieve talenten verder kan ontwikkelen.

Bibliotheek Rijn en Venen is een innovatieve organisatie, waarbij inspireren, kennis ontwikkelen en een leven lang leren van inwoners speerpunten zijn. De bibliotheek verrijkt door middel van vrije toegang tot informatie, kennis, taal en cultuur. Het is een uitnodigende ontmoetingsplek, zowel fysiek als online, waar je graag verblijft, waar je je verbindt en plezier maakt.

Parkvilla en de Bibliotheek Rijn en Venen werken met meerdere samenwerkingspartners in welzijn en cultuur aan het realiseren van meer cultuurparticipatie voor de verschillende doelgroepen in de wijken en kernen in regio Alphen aan den Rijn. De inzet van cultuurcoaches zijn  hierin cruciaal. Hiermee komen we dichtbij de inwoners en kunnen we in verbinding van elkaar werken aan preventie en talentontwikkeling dichtbij de inwoners.

De nieuwe preventieopdracht voor de Gemeente Alphen aan den Rijn start op 1 juli 2021. Voor deze nieuwe meerjarige opdracht zijn Parkvilla en de Bibliotheek Rijn en Venen samen met hun opdrachtgever Participe op zoek naar enthousiaste, ervaren cultuurcoaches die zich willen inzetten voor de cultuur in Alphen aan den Rijn.

Wij zoeken per 1 juli 2021

5 cultuurcoaches voor Cultuur & Participatie

0,6 fte (20 uur per week)

Functieomschrijving, taken en verantwoordelijkheden

 • Kansen zien en aangrijpen om kunst en cultuur in te zetten bij sociale vraagstukken en deze vertalen naar concrete en haalbare sociaal-artistieke projecten en programma’s met name in de vrije tijd, voor jeugd /jongeren, ouderen en kwetsbare doelgroepen.
 • Duurzame en structurele samenwerking opzetten met culturele, sociale en zorg & welzijn partners en participeren in netwerkbijeenkomsten.
 • Integrale werkwijze en samenwerking vanuit Participe, Parkvilla en Bibliotheek Rijn en Venen  met de cultuurmakelaar en sociaal makelaars, kinder- en jongerenwerkers, kunstenaars, cultuurprofessionals en verenigingen.
 • Kracht van kunst inzetten voor de aanpak van maatschappelijke vraagstukken en dit zichtbaar maken in woord en/of beeld.
 • Initiatieven ontplooien voor cultuurparticipatieprojecten in de wijken, aanvullende fondsenwerving en andere vormen van cultureel ondernemerschap.
 • Gebiedsgericht de samenwerking zoeken met bestaande initiatieven en hierin zichtbaar, herkenbaar, toegankelijk en verbindend optreden.
 • Coördinerende taken en administratie (verslaglegging contacten, facturering, afspraken etc.).

 Functie-eisen

 • Je hebt een aan de functie gerelateerde HBO-opleiding en werkervaring.
 • Je bent bevlogen, gastvrij en verbindend.
 • Je bent een netwerker en een creatief denker.
 • Je kunt inspireren, mobiliseren en realiseren.
 • Je communiceert helder en open.
 • Je kunt goed luisteren en slim verbanden leggen.
 • Je bent een energieke proactieve collega.
 • Je bent een teamspeler en ‘hands on’ bij de uitvoering betrokken.
 • Expertise en ervaring met betrekking tot diverse kunstdisciplines en/of werken met specifieke doelgroep wordt op prijs gesteld.

Wat bieden wij?
De arbeidsovereenkomst gaat in per 1 juli -of in onderling overleg mogelijk eerder- en is in eerste instantie van tijdelijke aard, voor de periode van een jaar, met uitzicht op mogelijke voortzetting. De aanstelling geschiedt bij Parkvilla of bij de Bibliotheek Rijn en Venen. Inschaling is gebaseerd op Cao-KE schaal 8/Cao-OB, schaal 8 vindt plaats op basis van opleiding en ervaring.

Reageren
Parkvilla en de Bibliotheek Rijn en Venen volgen de code Diversiteit en Inclusiviteit  en verzoeken nadrukkelijk ook kandidaten met diverse culturele achtergronden te solliciteren.  Sollicitaties, o.v.v. Cultuurcoach Cultuur & Participatie kunnen tot en met 11 april per e-mail worden gericht aan: sollicitatie@parkvilla.nl.

De eerste gesprekken vinden plaats op 22 april 2021. Nadere informatie over deze vacature:  Albert Dorrestein, bestuurslid Parkvilla,  tel: 06-24431709 of e-mail: directie@parkvilla.nl

Meer informatie over de organisaties: www.parkvilla.nl en www.bibliotheekrijnenvenen.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.