Parkvilla Missie & Visie

Parkvilla laat kunst en cultuur beleven!

Wij bieden educatie, inspiratie en (talent)ontwikkeling door mensen actief in contact te brengen met kunst en cultuur. Vanuit de maatschappelijke bewuste visie dat kunst & cultuur bijdragen aan een waardevolle samenleving en sociale cohesie, biedt Parkvilla haar educatie en activiteiten aan op hoog kwaliteitsniveau. 

Parkvilla Visie

Parkvilla biedt alle inwoners van Alphen aan den Rijn en omgeving de mogelijkheid om zich actief en passief te ontwikkelen binnen de beeldende kunsten,  podiumkunsten en film. Parkvilla ondersteunt en versterkt de mogelijkheid tot experiment, enerzijds door ambachtelijk onderwijs met opgaande leerlijn, anderzijds door het bieden van inspiratie en het faciliteren van ontmoeting binnen en buiten het eigen gebouw.

Samen met diverse partners uit de omgeving, realiseert Parkvilla bijzondere projecten, waardoor een Alphens leerpodium voor de kunsten wordt ontwikkeld. Vanuit een maatschappelijke relevantie krijgt elke deelnemer daarmee de mogelijkheid zich te ontwikkelen van een brede basis tot ongekende hoogtes!

Doelstellingen

Parkvilla zet in op een prettige leefomgeving voor alle Alphenaren met aantrekkelijke culturele (basis)voorzieningen. Parkvilla biedt dit in een omgeving waar iedereen welkom is, altijd wat te doen is en waar deelnemers op een aantrekkelijke manier zich verder kunnen ontwikkelen en hun competenties vergroten. Vanuit Parkvilla wordt geïnformeerd en geïnspireerd om actief te blijven, om te genieten van kunst en cultuur, om anderen te ontmoeten en om zo aan het eigen netwerk te blijven bouwen. Afgezien van het feit dat het plezierig en interessant is om je onder te dompelen in cultuur, kan het je ook veel brengen. Wie zijn levenlang leert en gebruik maakt van zijn talenten, kan blijven meedoen in de sneller en complexer wordende samenleving. Parkvilla biedt daarom een bijzonder aanbod voor iedereen op het gebied van binnen- en buitenschoolse kunsteducatie, filmhuis en  theaterprogrammering; maar ook evenementen, interventies, eigen producties en festivals.
       Parkvilla zoekt naar een optimale synergie tussen het educatie-aanbod, filmhuis, theater en foyer, blijft zich inzetten om de huidige bezoekers aan zich te binden en zoekt doorlopend  naar nieuw publiek.
        Participeren en meedoen is  vanzelfsprekend bij Parkvilla, er wordt niet in drempels en moeilijkheden gedacht, maar in verbinden en passie. Dit resulteert in bereik van bijna 70.000 mensen per jaar die dankzij Parkvilla in contact brengen met kunst en cultuur, een relatief hoge eigen inkomstenbron van 80 procent en een relatief lage subsidiebijdrage van 20 procent. Parkvilla werkt samen met alle denkbare partners, waaronder bedrijfsleven, scholen, gemeente en welzijnsinstellingen.  Parkvilla is er voor een door alle Alphenaren, inclusief de inwoners van Zwammerdam, Boskoop, Hazerswoude, Koudekerk en Benthuizen.

De cursisten, bezoekers en gebruikers weten hoeveel plezier ze kunnen hebben van kunst en cultuur en kunnen de weg naar en met Parkvilla prima vinden. Daarnaast zet Parkvilla zich extra in om ook de mensen te bereiken die niet automatisch in aanraking komen met kunst en cultuur. 

Voor iedereen is het van groot belang om talenten en vaardigheden te blijven ontwikkelen. Wie ontdekt dat hij talenten heeft, zijn talenten ontwikkelt en deze ook leert te gebruiken, krijgt een springplank om het leven meer in eigen hand te nemen en bij te dragen aan de samenleving. Door te focussen op de ontwikkeling van talenten zijn mensen sterker in staat om bewuster keuzes te maken en versterkt de zelfredzaamheid van een ieder.