Renovatie pand

Eind augustus is een grote renovatie van start gegaan aan ons monumentale pand. Het dak en al het houtwerk wordt aangepakt en het hele pand wordt geschilderd. De renovatie zal tot half november duren.  Het onderhoud kan (met de nadruk op kan) overdag enige hinder veroorzaken, maar we doen er alles aan om dit tot een minimum te beperken. Maar hoe mooi is het dat we straks weer een pand hebben om trots op te zijn!

De sponsoring voor deze renovatie komt van: Fonds Alphen,  Fonds Rijnkade 1630, Stichting Bon Coeur, aangevuld met gelden van de gemeente Alphen ten behoeve van verduurzaming.