Kijkwijzer vernieuwt en verfijnt met extra leeftijden en meer info

Met ingang van januari 2020 worden de bestaande Kijkwijzerclassificaties uitgebreid met twee nieuwe leeftijden: 14 en 18 jaar. Deze worden toegevoegd aan de bestaande Kijkwijzer leeftijden: Alle Leeftijden, 6, 9, 12 en 16 jaar. Naast de bekende pictogrammen zal Kijkwijzer in het nieuwe jaar ook meer informatie bieden aan ouders en kinderen ook meer informatie bieden over de classificaties. 

Extra leeftijden voor heftige beelden
Het huidige media-aanbod vereist een meer genuanceerde classificatie voor heftige inhoud en beelden dan voorheen het geval was. Ook consumenten, ouders en tieners hebben behoefte aan meer verfijnde adviesleeftijden die beter aansluiten bij hun beleving van audiovisuele media. In overleg met de wetenschappers die het NICAM adviseren, is daarom besloten om twee nieuwe leeftijden te introduceren: 14 en 18 jaar. 
Met de 14 jaar leeftijd wordt meer ruimte gegeven aan producties – vaak specifiek voor jonge tieners bedoeld - die te heftig zijn voor een 12 jaar advies, maar ook weer niet zo heftig dat een 16 jaar classificatie nodig zou zijn. De 18 jaar classificatie is voor producties met extreem geweld en harde porno. Tot nu toe kregen ook die producties een 16 jaar classificatie.  
De bestaande wetgeving die gekoppeld is aan de leeftijd 16 jaar (artikel 240a Wetboek van Strafrecht) blijft ongewijzigd.