Neuropsycholoog Jelle Jolles geeft praktische tips voor kunst en cultuur in het onderwijs

“Kunst en cultuur zijn belangrijk in het onderwijs, omdat ze bijdragen aan de neuropsychologische ontwikkeling. En de leraar is de motor die inspiratie en sturing geeft. Want vergeet niet, kind en tiener zijn nog werk in uitvoering”, aldus hoogleraar Neuropsychologie Jelle Jolles. Op woensdag 26 september biedt de auteur van het boek ‘Het Tienerbrein’ praktische handvatten die je als leraar in de klas kunt toepassen. Je leert hoe de neuropsychologische vaardigheden zich ontwikkelen, zoals de vaardigheid van het waarnemen, denken en het leggen van verbanden. Jelle heeft hier niet alleen jarenlang onderzoek naar gedaan, de bevindingen zijn ook getoetst in de onderwijspraktijk.

Tijdens deze culturele inspiratiemiddag voor het onderwijs spreekt hij o.a. over de ontwikkeling van ‘denk-creativiteit’. Hij geeft voorbeelden uit eerdere projecten zoals ‘DenkBeeld’ en het gebruik van denkstimulerend materiaal in de klas. Kinderen leren hiermee om nieuwsgierig te zijn, zich te verwonderen en te verbeelden ‘hoe de wereld eruit ziet’ en ‘wat zou er gebeuren als…’. Tevens komt de kennis over aantrekkelijk materiaal uit BreinPlein naar voren, waarmee kinderen en jonge adolescenten bouwen, problemen oplossen en zich leren concentreren. De lezing is met name interessant voor leraren in het basisonderwijs en in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

‘Vriendschap’ en cultuureducatie tijdens Kinderboekenweek

Na de lezing gaan we door met inspireren: je krijgt ideeën mee voor cultuureducatie in de klas tijdens (en na) de Kinderboekenweek 2018, met als thema ‘Vriendschap’. Parkvilla presenteert workshops die je zo in de klas kunt gebruiken en je krijgt informatie over het aanbod van Alphense culturele instellingen.

Toegang

Ben je geïnteresseerd in deze inspiratiemiddag? Laat ons weten via educatie@parkvilla.nl dat je erbij wilt zijn en vermeld daarbij de school waarvoor je werkzaam bent. Aan deze middag zijn geen kosten verbonden.