Fotografie - verder verkennen

In 7 lessen fotografie voor de enigszins gevorderde fotograaf komen onderwerpen voorbij die zowel reflectief als actief zullen worden behandeld -  de plaats van de fotografie in de kunst zal daarbij sturend zijn.

Enkele van de te verwachten onderwerpen zijn:

mixed media,

beeldverhaal,

zelfportret             

avondfotografie 

Door het maken van opdrachten zal de cursist zelf kunnen ervaren welke onderwerpen hem liggen en wat er minder geschikt is voor verdere verdieping.
Door de mix van theorie en praktijk zal de cursist zich zowel inzichten als ook technieken eigen kunnen maken. Ook zal er een avond met elkaar op locatie gefotografeerd worden.

De cursus zal om de week op donderdagavond zijn en er is daardoor ruim de tijd voor het maken van de opdrachten  die verstrekt zullen worden.

De 7 lessen vinden plaats op de volgende  data:

les 1  09-01 sequenties
les 2  23-01 verhalende foto’s - beeldverhaal
les 3  06-02 zelfportret
les 4  20-02 “namaak” foto’s
les 5  05-03 instructie avond/nachtopnamen -  mixed media
les 6  19-03 avondopnamen praktijk
les 7  09-04 mixed media – ver/bewerken

Na iedere les ontvang je digitaal het besproken lesonderwerp en andere relevante informatie.

Indien er een camera nodig is wordt dat van te voren aangekondigd.