Fotowandelingen

Drie fotowandelingen door stad en land - 2019
 
griezelig mooi - spookverlaat
eigen huis en tuin -kastelen en volkstuinen
woon/werkverkeer - kalkovenweg en omgeving  
 
Vanaf 13 juni 2019 kun je onder leiding van fotografiedocent Jan van Rijn een drie tal fotowandelingen op de donderdagavond maken. Door de keuze van het parcours zul je zeer diverse onderwerpen tegen komen.
Je kunt afhankelijk van je persoonlijke voorkeur daar uit kiezen welke je in beeld wilt brengen. Jan van Rijn zal je daar waar nodig technisch ondersteunen en ook wijzen op mogelijkheden waar je misschien niet bij stil had gestaan.
 
De  wandelingen hebben een landschappelijk karakter maar zijn door hun specifieke eigenschappen heel verschillend.
Er is één wandeling door de Spookverlaat met aandacht voor het landschappelijke en agrarische aspect en het dierenrijk van het gebied en één door de Ridderbuurt. Daar zal het landelijke leven, het polderlandschap en de volkstuinen de boventoon voeren.
 
Na drie wandelingen zal er een avond van deze korte fotocursus bestaan uit het uitgebreid bespreken van de resultaten en kan er gekeken worden hoe ieder op zijn eigen wijze en met eigen stijl het in beeld heeft gebracht.
 
Voor de avonden op locatie geldt: neem een (licht) statief mee, een kleine zaklantaarn, eventueel  een flitser, iets te drinken, kleding en schoenen die gemakkelijk zitten en geschikt voor de weersomstandigheden die er op dat moment zijn.
Er zal verzameld worden op een parkeerplaats die dicht bij de te fotograferen plek ligt.
Overzicht  met data (onder voorbehoud – wijzigingen mogelijk)
Les 1 Fotowandeling Spookverlaat (13/06)
Les 2Fotowandeling kastelen en volkstuinen (20/06)
Les 3 Fotowandeling Kalkovenweg e.o. (27/06)
Les 4 Nabespreking les 1, 2 en 3 (04/07)
 
* als de weersomstandigheden zodanig zijn dat de wandeling niet door kan gaan zal er een dag doorgeschoven worden (of in overleg een alternatieve avond gekozen) of geheel vervallen.