Huisregels Huisregels Huisregels Huisregels

Huisregels

Bij Parkvilla gelden de volgende huisregels:

► In het gebouw is roken wettelijk niet toegestaan. Ook het roken van een e-sigaret is niet toegestaan. Niet alleen omdat zo’n e-sigaret lastig te herkennen is en daardoor mogelijk een andere roker zou kunnen bewegen om ook een sigaret op te steken. Maar ook omdat nog niet is aangetoond dat de damp die wordt uitgeblazen onschuldig is. Daarom willen we ze beiden binnen Parkvilla verbieden.

► Iedere bezoekers van theater- of filmvoorstelling beschikt over een geldig entreebewijs en kan dit desgevraagd tonen.

► Voor het maken van beeld- en geluidsopnames in theater of filmzaal moet tevoren toestemming zijn verleend.

► U wordt met klem verzocht uw mobiele telefoon en andere telecommunicatie-apparatuur voor aanvang van theater- of filmvoorstelling uit te schakelen.

► Na aanvang van de theater- of filmvoorstelling vervalt het recht op toegang tot de filmzaal. Laatkomers lopen het risico niet of later te worden toegelaten. Een en ander geeft geen recht op restitutie.

► Het meenemen van een drink- of etenswaren in de theater- of filmzaal is niet toegestaan.

► Parkvilla neemt geen aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van goederen in de onbewaakte garderobe.

► Gevonden voorwerpen graag inleveren bij één van onze medewerkers. Deze worden gedurende maximaal 2 maanden bewaard in het kantoor.

► In het kantoor is een AED en een verbandtrommel aanwezig.

► Het Filmhuis hanteert de wettelijke regels en voorwaarden m.b.t. Kijkwijzer. Het Filmhuis is wettelijk verplicht de leeftijdskeuring voor films te volgen en kan naar legitimatie vragen. Kijk hier voor de volledige regels en voorwaarden.

► Voor het Filmhuis gelden tevens de Algemene Bezoekersvoorwaarden van de VSCD.

► Kinderen jonger dan 8 jaar mogen alleen onder begeleiding van een volwassene naar de filmvoorstelling. Groepen kinderen dienen door minimaal één volwassene begeleid te worden.

► Op grond van brandweervoorschriften mogen er geen rolstoelen of rollators in het gangpad geplaatst worden. U kunt met uw rollator naar uw plaats lopen, de zaalwacht zorgt er daarna voor dat de rollators buiten de zaal worden bewaard.