Sponsoring en donaties

Sinds 2012 heeft Parkvilla de officiële ANBI-status. Dit betekent dat het door de belastingdienst als een Algemeen Nut Beogende Instelling wordt aangemerkt.

Parkvilla ontvangt subsidie van de gemeente Alphen aan den Rijn om zo mee te helpen het cultuurbeleid van de gemeente uit te voeren. Daarnaast is Parkvilla afhankelijk van belangrijke bijdragen van sponsors en fondsen.

Met de verkregen ANBI-status kunnen bedrijven en particulieren giften en erfstellingen geheel vrijgesteld van schenk- en erfbelasting doen aan Parkvilla. Wij hoeven daar dan geen belasting over te betalen. Maar niet alleen Parkvilla profiteert van uw schenking. Ook u als schenker geniet een aantal fiscale voordelen.

In de Geefwet is een extra giftenaftrek voor culturele instellingen opgenomen. Een belastingplichtige in de inkomstenbelasting mag namelijk 1,25 keer het bedrag van de gedane gift in aanmerking laten komen voor de giftenaftrek. Het resultaat is dat iedereen die 100 euro geeft aan Parkvilla, 125 euro in aftrek kan
brengen.

U schenkt €1.000
Uw aftrekpost is  €1.250 -
Fiscale teruggave: 
bij 52% tarief €650
U betaalt in feite €350


Naast giften kunnen bedrijven Parkvilla ook sponsoren. Als bedrijf mogen de sponsoringkosten afgetrokken worden van de belasting. Wilt u meer weten over de mogelijkheid om een gift te doen of wilt u meer weten over sponsoring, stuur dan uw reactie of vraag naar directie@parkvilla.nl daarna zullen wij snel als mogelijk is contact met u opnemen.

Onze hoofdsponsors:

              

  

Parkexcellentie:

            

         

          

 

(Stoel)sponsors in filmhuis, theater en foyer:


               
               http://www.park-villa.nl/data/DeLelie-logo_site10x10.jpg