Organisatie Parkvilla

Parkvilla is het cultuurcentrum van de gemeente Alphen aan den Rijn met al haar kernen en wijken en daarmee de aanbieder van kunst- en cultuureducatie, filmhuisfilms en podiumvoorstellingen. Wij bieden de bewoners van Alphen aan den Rijn en omgeving de mogelijkheden om actief en/of passief deel te nemen aan creatieve- en cultureel kunstzinnige activiteiten. Wij richten ons hiermee op alle bewoners van Alphen en bedienen op die manier ook de potentieel kwetsbare inwoners.

Wat is Parkvilla?
Sinds 2012 voeren wij de overkoepelende naam Parkvilla.
Parkvilla biedt:
- Educatie: het reguliere cursus aanbod in kunstdisciplines, dans, theater en kunstgeschiedenis. Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair en voortgezet onderwijs en de cultuurprojecten in het kader van BOOST;
- Filmhuis: een aanbod van kwaliteitsfilms met negen voorstellingen per week;
- Theater: een bijzonder aanbod van muziek, cabaret, lezingen en toneel

Daarnaast biedt Parkvilla:
- Bijeenkomsten en partijen: ten behoeve van cursisten, bezoekers, feesten en partijen, verhuur particulier en bedrijven;
- Overige Activiteiten: o.a. excursies, cultuurparticipatieprojecten en Parkkunst.

Parkvilla is onderdeel van het samenwerkingsnetwerk BOOST. En werkt samen met Alphen Beweegt.

Parkkunst
Parkkunst is het grootste cultuurfestival van Alphen en wordt georganiseerd door Parkvilla op Koningsdag. Jaarlijks bezoeken rond de 25.000 mensen dit festival met kunst, muziek, straattheater en horeca.

Bestuur en directie
Het bestuur van de Stichting Parkvilla komt gedurende het seizoen maandelijks samen. De interim directeur Rob Beukema is verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering en legt verantwoording af aan het bestuur.
Voorzitter: Jeoffrey Bloemen;
Secretaris: Anneke van Tol;
Penningmeester: Albert Verduijn;
Bestuurslid: Marie-Helene Zengerink;
Bestuurslid: Andries Zoetmulder.
De Stichting Parkvilla is aangesloten bij de branchevertegenwoordiger Cultuurconnectie en volgt de CAO-Kunsteducatie.

Het bestuur van Parkvilla verricht haar taken onbezoldigd.


Ons RSIN/fiscaalnummer is: 0041.14.644

Klik hier voor de Jaarrekening 2014

Klik hier voor de Jaarrekening 2015